DESENVOLUPAMENT CAPITALISTA

 

Principal
INTRODUCCIÓ
SISTEMA FEUDAL
SEYORIU D'ALBERIC
ESTRUCTURA FEUDAL
REAJUSTAMENTS
DEMOGRAFIA
ESTRUCTURES CAPITALISTES
LLUITA ANTIFEUDAL
CONCLUSIÓ

 

Planol d'Alberic, entre  segles XVIII-XIX

 

DESENVOLUPAMENT CAPITALISTA EN EL SISTEMA FEUDAL. ALBERIC EN L'ANTIC RÈGIM.

                    

Edició: València, 1994

Traducció: Maria Lluïsa Ribes Valiente

Autor: Vicent Giménez Chornet

ISBN 84-604-9550-7

Deposit legal: V-1034-1994